• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
rss blog twitter fb english sinhala
“தேசத்துக்கான ஒரு எதிர்கால நம்பிக்கைக்காட்சியை உருவாக்கும் விடயத்தில் நாம் அரசியல் சந்தர்ப்பவாதங்களுக்கு அப்பாற்சென்று, எதிர்கால சந்ததியினருக்காக எத்தகைய மரபுரிமையை நாம் விட்டுச் செல்லவுள்ளோம் என்னும் வினாவை எம்முள் எழுப்புதல் வேண்டும். அது தவறவிடப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் தோல்வியடைந்த வாய்ப்புக்கள் குறித்ததா அல்லது அவர்கள் பெருமையுடன் உரிமை கோரக்கூடிய ஒன்றா? நாம் இலகுவான வழியைத் தெரிவு செய்து, வெறுமனே தற்போதய தேவைகளுக்கு எதிர்வினை காண்பிப்பதா அல்லது எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை வைத்து அனைவருக்கும் நீதியையும் சமத்துவத்தினையும் உறுதி செய்யும் மேலும் வலுவுள்ள துடிப்பான ஜனநாயகமொன்றை கட்டியெழுப்புவது குறித்துச் சிந்திப்பதா? இவையே அரசியலமைப்புப் பேரவையிலும், பரந்த சமுதாயத்திலும் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய வினாக்களாகும். ;”
- -அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தம் தொடர்பான பொதுமக்கள் கருத்தறி குழுவின் அறிக்கை மே 2016 -

செயல்முறை

இலங்கையில்அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘இரண்டாவது குடியரசு யாப்பு 1978’ இற்குப் பின்னரான கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக, இலங்கை நாட்டு மக்களின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அவற்றினை உண்மையான வடிவில் பிரதிபலிக்கும் வகையில் நாட்டினுள் புதியதொரு அரசியலமைப்பினை இயற்றுவதற்கான கருத்து ஒருமைப்பாடு அனைவராலும் ஏகமனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவ்வகையில் இலங்கை நாட்டின் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் செயல்முறைகளை மூன்று கட்டங்களாக பரந்தளவில் வகைப்படுத்தலாம்.

புதிய செய்திகள்

அஸ்கிரிய பீடத்தின் அதி சங்கைக்குரிய மஹாநாயக்க தேரரை 2017 ஜுன் 28இல் நடைபெற்ற அரசியலமைப்பு மறுசீராக்கல் பற்றிய மாநாட்டிற்கு அழைத்தமை தொடரர்பான விடயம்:

இலங்கையின் தற்போதைய அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்புகள் தொடர்பான எல்லைகடந்த முயற்சிகளின் அங்கமாக இலங்கை அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலகம் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்புகள்

...

அரசியலமைப்பு சபையின் கூட்டமொன்று 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி நாளை சனிக்கிழமை மு.ப. 9.00 மணிக்கு பாராளுமன்ற சபையில் நடைபெறவுள்ளது.

 

...