• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

discrp1.png

செயல்முறை

இலங்கையில்அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘இரண்டாவது குடியரசு யாப்பு 1978’ இற்குப் பின்னரான கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக, இலங்கை நாட்டு மக்களின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அவற்றினை உண்மையான வடிவில் பிரதிபலிக்கும் வகையில் நாட்டினுள் புதியதொரு அரசியலமைப்பினை இயற்றுவதற்கான கருத்து ஒருமைப்பாடு அனைவராலும் ஏகமனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவ்வகையில் இலங்கை நாட்டின் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் செயல்முறைகளை மூன்று கட்டங்களாக பரந்தளவில் வகைப்படுத்தலாம்.

சமீபத்திய வீடியோ

செய்திகள் இற்றைப்படுத்தப்பட்டவை

அரசியலமைப்புச் சட்ட சீர்திருத்தச் செயன்முறை பற்றிய நிகழ்நிலைப்படுத்தல்

20 July 2018

அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு 18 ஜூலை, 2018 அன்று கூடியது.வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு...

Call for submissions

02 July 2018

அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலகமானது கைவசம் உள்ள அரசியலமைப்ப்ச் சீர்திருத்தம் பற்றிய பரிந்துரைகளை மக்களின்...