• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

discrp1.png

செயல்முறை

இலங்கையில்அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘இரண்டாவது குடியரசு யாப்பு 1978’ இற்குப் பின்னரான கடந்த நான்கு தசாப்தங்களாக, இலங்கை நாட்டு மக்களின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு அவற்றினை உண்மையான வடிவில் பிரதிபலிக்கும் வகையில் நாட்டினுள் புதியதொரு அரசியலமைப்பினை இயற்றுவதற்கான கருத்து ஒருமைப்பாடு அனைவராலும் ஏகமனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவ்வகையில் இலங்கை நாட்டின் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தின் செயல்முறைகளை மூன்று கட்டங்களாக பரந்தளவில் வகைப்படுத்தலாம்.

சமீபத்திய வீடியோ

செய்திகள் இற்றைப்படுத்தப்பட்டவை

வழிப்படுத்தும் குழுவின் இறுதிச் சந்திப்பின் நிகழ் நிலைப்படுத்தல்

10 August 2018

9 ஆகஸ்ட் 2018 அரசியலமைப்புச் சபையின்வழிப்படுத்தும் குழு 8 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று 2.30...

அரசியலமைப்புச் செயலகத்தின் செய்தி வெளியீடு 25 ஜூலை 2018

26 July 2018

சில தவறான அறிக்கைகள் அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைபு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன....