• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

இடைக்கால வரைபு அறிக்கை

வழிப்பத்தற் குழுவின் தலைவரும்,  கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களால் வழிப்படுத்தும் குழுவின்  இடைக்கால அறிக்கை 2017செப்ரெம்பர் 21ம் திகதி அரசியலமைப்புச் சபையில் முன்வைக்கப்பட்டது.

அவ்வறிக்கயைப் பார்வையிடுவதாயின் தயவுசெய்து இங்கே கிளிக் பண்ணவும்.

பாரளாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் / அரசியல் கட்சிகள் போன்றவற்றின்  அனைத்து அவதானிப்புரைகளை  உள்ளடக்கிய  இடைக்கால அறிக்கையானது 2017 ஓகஸ்ட் 08 ம் திகதி வழிப்படுத்தற் குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட “ இற்றைப்படுத்தப்பட்ட  இடைக்கால அறிக்கையை” அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவதானங்களை கையளிப்பதற்கான  இறுதித் திகதி 2017 ஓகஸ்ட் 31 என வழிப்படுத்தற் குழு தீர்மானித்தது.

2017செப்ரெம்பர் 06 ம் திகதி வழிப்படுத்தற் குழுவின் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் அரசியற் கட்சிகளினால் மேலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள  அனைத்து அவதானிப்புரைகள் அது சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள்/ அவற்றை சமர்பித்த வழிப்படுத்தற் குழுவின் உறுப்பினர்களது அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு பாராளுமன்ற  உரைபெயர்ப்பாளர் அலுவலகத்தால்  சிங்கள தமிழ்  மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புச் செய்யப்பட்டது.
 
2017 ஒக்டோபர் 30, 31 மற்றும் நவம்பர் மாதம் 1ம் திகதிகளில் வழிப்படுத்தற் குழுவின்  இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பாக அரசியலமைப்புச் சபையில் விவாதிக்கப்படும்.

வரைபுச் சட்டகத் தீர்மானத்தின் II ம்வாசத்தின் பிரகாரம் அரசியலமைப்புச் சபையின் நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களுக்காகத் திறந்திருக்கும்.  எனவே 2017 ஒக்டோபர் 30,31 மற்றும் நவம்பர் மாதம் 01ம் திகதிகளில் அரசியலமைப்புச்  சபையில்  இடம்பெறும் விவாதங்களைக் காணவிரும்பும் பொதுமக்கள் அதற்கான முன்னனுமதியைப் பெற்றுக்கொள்ள தங்களது விபரங்களை (பெயர்,தேசிய அடையாள அட்டை இல) ஒக்டோபர் மாதம் 27 ம் திகதி  வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல்  வேளையில்  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிவை க்குமாறு  தயவுடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.
Vote for Us

vote4us