• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு பற்றிய சர்வதேச நிபுணர்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டம்

5c38d15f4baba40c8c896a6c7e4334caஅரசியலமைப்பு சபையின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் நீதித்துறை பற்றிய உப குழுக்களுடனான நிபுணத்துவ சந்திப்பொன்று சர்வதேச நிபுணர்களின் கலந்துகொள்ளலுடன் 2016 ஜூலை மாதம் 20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்ற கட்டிடட்டொகுதியிலுள்ள குழு அறையில் நடைபெற்றது.


இக்கூட்டம் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் அனுசரணையுடன் இடம்பெற்றது.

screenshot thecommonwealth.org 2016 10 19 06 17 13