• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

இறுதியாக நடந்த வழிப்படுத்தும் குழுவின் கூட்டம் பற்றிய தகவல்கள்

அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு (பல் கட்சி) 2018 மே மாதம் 24 அன்று கூடியது. குழுவின் அடுத்த கட்ட கலந்துரையாடல்களுக்கு முன்னதாக, தேசிய நிபுணர் குழு ஆவணம் ஒன்றினைத் தயாரிக்க வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது.

அடுத்த கட்ட கலந்துரையாடல்களின் போது, அரசியலமைப்புச் சபையில் கடந்த ஒக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நடந்த விவாதங்களும் அரசியல் கட்சிகளின் பரிந்துரைகளும் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்.