• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

Call for submissions

அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலகமானது கைவசம் உள்ள அரசியலமைப்ப்ச் சீர்திருத்தம் பற்றிய பரிந்துரைகளை மக்களின் தேவைகளின் பின்புலத்தில் ஆராய்ந்து வருகின்றது.

பொதுச் சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் எதிர்நோக்கிய பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய உங்கள் அனுபவங்கள், ஒரு பிரஜையாக உங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ள விதம், சட்ட அமுலாக்கம் செய்யும் அதிகார சபைகளுடனான உங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் போன்றவற்றை எங்களுடன் பகிருங்கள்.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

உங்கள் கதைகளை 500 சொற்களுக்கு மட்டுப்படுத்துங்கள். சமர்ப்பிப்புக்கள் சிங்களம், தமிழ் அல்லது ஆங்கில மொழி மூலம் அனுப்பப்படலாம்.

தெரிவு செய்யப்பட்ட கதைகளை அரசியலமைப்புச் சபையின் குழுக்களின் பரிந்துரைகள் மூலமான தீர்வுகளுடன் நாங்கள் வெளியிடுவோம்.

வெளியிடப்பட்ட கதைகளை http://blog.constitutionalassembly.lk/ எனும் இணைப்பினூடாக வருங்காலங்களில் பார்வையிடலாம்.