• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

அரசியலமைப்புச் சட்ட சீர்திருத்தச் செயன்முறை பற்றிய நிகழ்நிலைப்படுத்தல்

அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு 18 ஜூலை, 2018 அன்று கூடியது.

வழிப்படுத்தும் குழுவிற்கு அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைபின் தயாரிப்பில் உதவும் வகையிலான ஆவணம் ஒன்றினைத் தயாரிப்பதில்  நிபுணர் குழு ஒன்று செயற்பட்டு வந்திருக்கின்றது. இவ் ஆவணம் செப்டெம்பர் 2017இல் வெளியிடப்பட்ட வழிப்படுத்தும் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள், நீதித்துறை, பொதுநிதி, பொதுச் சேவை, மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண சபைகளுக்கும் இடையிலான உறவு, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு ஆகிய உபகுழுக்களின் அறிக்கைகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

நிபுணர் குழு ஆவணத்தினை நிறைவு செய்து இரு வாரங்களுக்குள் வழிப்படுத்தும் குழுவிற்குச் சமர்ப்பிக்கும் என கூட்டச் சந்திப்பின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டது. வழிப்படுத்தும் குழு, இவ் ஆவணத்தின் பின்புலத்தில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் வரைபினைத் தயாரிக்கும். இன்று வரை அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைபு தயாரிக்கப்படவில்லை. அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைபு தயாரிக்கப்பட்டவுடன் அரசியலமைப்புச் சபையின் இணையத்தளத்தின் ஊடாக பொது மக்களுக்கு வெளியிடப்படும்.

அரசியலமைப்புச் சட்ட சீர்திருத்தச் செயன்முறை பற்றிய நிகழ்நிலைப்படுத்தல்களை அறிந்து கொள்ள அரசியலமைப்புச் சபையின் இணையத்தளத்தினையும் (www.constitutionalassembly.lk) சமூக வலைத்தளங்களையும் நாடவும். இடைக்கால அறிக்கை மற்றும் உப குழு அறிக்கைகளை அரசியலமைப்புச் சபையின் இணையத்தளத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.