• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

வழிப்படுத்தும் குழுவின் இறுதிச் சந்திப்பின் நிகழ் நிலைப்படுத்தல்

9 ஆகஸ்ட் 2018

அரசியலமைப்புச் சபையின்வழிப்படுத்தும் குழு 8 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று 2.30 மணிக்கு பாராளுமன்றத்தில் அமைந்துள்ள அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலகத்தில் கூடியது. இதன் போது நிபுணர் குழுவால் தாயாரிக்கப்பட்ட வரைபு ஆவணம் சமர்பிக்கப்பட்டது. இவ் ஆவணம் வழிப்படுத்தும் குழுவின் இறுதிக்கட்ட கலந்துரையாடல்களுக்கு அடித்தளம் இடும். நிபுணர்கள் சிலரின் கருத்துகள் அடங்கிய வரைபும் குழுவிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

இவ் ஆவணங்கள் வழிப்படுத்தும் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களிடமும் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் அவற்றை இனி வரும் காலங்களில் ஆராயும். அதனைத் தொடர்ந்து செயன்முறையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிக் கலந்துரையாட வழிப்படுத்தும் குழு மீண்டும் கூடும்.
அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைபினைத் தயாரிக்கும் ஆணை வழிப்படுத்தும் குழுவிடமே உண்டு. அது தயாரிக்கப்பட்டதும் அரசியலமைப்புச் சபையில் மேசைப்படுத்தப்படும்.

வழிப்படுத்தும் குழுவின் அடுத்த கூட்டத்திற்கான திகதி முடிவு செய்யப்பட்டவுடன் அரசியலமைப்புச் சபையின் சமூக வலைத்தளங்களில் தெரியப்படுத்தப்படும். மேலும் நிகழ் நிலைப்படுத்தல்களை அறிய அரசியலமைப்புச் சபையினை ட்விட்டர் வலைத்தளத்தில் தொடரவும். (https://twitter.com/constassemblysl)