• இலங்கைப் பாராளுமன்றம், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை, இலங்கை
  • +94 11 2777627
 rss blog twitter fb english sinhalafaq1

இலங்கையின் தற்போதைய அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்புகள் தொடர்பான எல்லைகடந்த முயற்சிகளின் அங்கமாக இலங்கை அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலகம் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்புகள் பற்றிய தேசிய மாநாடொன்றை 2017 யூன் 28, புதன்கிழமை நடாத்தவுள்ளது. இந்த நிகழ்வானது, கௌரவ பிரதம அமைச்சர், இலங்கை அரசியலமைப்புச் சபைச் செயலக உறுப்பினர்கள், பரவலாகச் சாத்தியப்படும் பங்கேற்பை உறுதிசெய்வதற்கென பலதரப்பட்ட துறைகளிலுள்ள ஏனைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஆகியோரால் சிறப்படையும்.

அரசியலமைப்பு சபையின் கூட்டமொன்று 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19 ஆம் திகதி நாளை சனிக்கிழமை மு.ப. 9.00 மணிக்கு பாராளுமன்ற சபையில் நடைபெறவுள்ளது.

 

அன்றைய தினம் வழிநடாத்தற் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட உப குழுக்களின் அறிக்கைகளை கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அரசியலமைப்பு சபையில் சமர்ப்பிப்பார்.

Steering Committee 2 1அரசியலமைப்பு சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட வழிப்படுத்தும் குழு இன்று அதன் 27 ஆவது கூட்டத்தை நடத்தியது. தற்போது கலந்துரையாடப்படும் மூன்று பிரதான விடயப்பரப்புகளாக தேர்தல் மறுசீரமைப்பு, அதிகாரப் பரவலாக்கம் மற்றும் ஆட்சித்துறை ஆகியவை இனங்காணப்பட்டுள்ளன.

5c38d15f4baba40c8c896a6c7e4334caஅரசியலமைப்பு சபையின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் நீதித்துறை பற்றிய உப குழுக்களுடனான நிபுணத்துவ சந்திப்பொன்று சர்வதேச நிபுணர்களின் கலந்துகொள்ளலுடன் 2016 ஜூலை மாதம் 20 மற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்ற கட்டிடட்டொகுதியிலுள்ள குழு அறையில் நடைபெற்றது.

அன்று பாராளுமன்றத்தில் கூடிய அரசியலமைப்புச் சபையின் வழிப்படுத்தும் குழு, எழுத்து மூல பிரதிநிதித்துவங்கள் சமர்ப்பிக்கும் கால எல்லையினை 2016 மே 31 வரை நீடிக்க தீர்மானித்தது. (2016.05.10ஆம் திகதிய தினகரனைப் பார்க்க) இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகள் மற்றும் தொழில்சார் அமைப்புகளிடமும் தமது பிரதிநிதித்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.